İçeriğe atla Ana navigasyona atla Altbilgiye atla

Benzotriazol

Benzotriazol Satış ve Tedariki

Benzotriazol satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

Benzotriazol nedir?

Benzotriazol (BTA), C6H5N3 kimyasal formülüne sahip üç nitrojen atomu içeren heterosiklik bir bileşiktir. Bu aromatik bileşik, renksiz ve polar olup çeşitli alanlarda kullanılabilir. Kısaca BTA olarak isimlendirilir.

Benzotriazole, iki kaynaşmış halkaya sahiptir. Beş üyeli halkası, tatomerler A ve B’de mevcut olabilir ve hem totomerlerin türevleri, hem de C ve D yapıları da üretilebilir.

Benzotriazol

UV, IR ve 1H-NMR spektrumları ile yapılan çeşitli yapısal analizler, izomer A’nın ağırlıklı olarak oda sıcaklığında mevcut olduğunu göstermiştir. 1 ve 2 konumları arasındaki ve 2 ve 3 konumları arasındaki bağın aynı bağ özelliklerine sahip olduğu kanıtlanmıştır. Dahası, proton herhangi bir nitrojen atomuna sıkı bir şekilde bağlanmaz, bunun yerine 1 ve 3 pozisyonları arasında hızla hareket eder. Bu nedenle, BTA zayıf bir asit olarak davranmak için bir proton kaybedebilir (pKa = 8.2) veya nitrojen atomlarında bulunan yalnız çift elektronları çok zayıf Bronsted bazı (pKa <0) olarak kullanan bir protonu kabul edilmiştir. Sadece asit veya baz olarak hareket etmekle kalmaz, aynı zamanda yalnız çift elektronları kullanarak diğer türlere de bağlanabilir. Bu özelliği uygulayan BTA, bakır bir yüzey üzerinde kararlı bir koordinasyon bileşiği oluşturabilir ve bir korozyon önleyici gibi davranabilir.

Benzotriazol nasıl üretilir?

Benzotriazol oldukça suda çözünürdür, hemen bozunmaz ve sınırlı bir soğurma eğilimine sahiptir. Bu nedenle, atık su arıtma tesislerinde yalnızca kısmen giderilir ve önemli bir kısmı nehirler ve göller gibi yüzey sularına ulaşır. Bazı antiöstrojenik özellikler sergilemesine rağmen düşük toksisiteye ve insanlar için düşük sağlık tehlikesine sahip olduğu düşünülmektedir.

Benzotriazol görünümü nasıldır?

Beyaz renkli katı halde bulunur.

Benzotriazol moleküler formülü nedir?

Moleküler Formülü: C6H5N3

Benzotriazol hangi sektörlerde kullanılır?

  • Fotografik emülsiyonlar
  • Korozyon önleyici
  • İlaç endüstrisi

Benzotriazol kullanım alanları (prosesleri) nelerdir?

  • Benzotriazol, çok yönlülüğü ile bilinir. Zaten fotoğrafik emülsiyonlarda veya çözüm geliştirmede bir sınırlayıcı (veya buğu önleyici ajan) olarak ve gümüşün analitik tayini için bir reaktif olarak kullanılmaktadır.
  • Atmosferde ve su altında bir korozyon önleyici olarak yaygın şekilde kullanılmıştır.
  • Antifriz, ısıtma ve soğutma sistemleri, hidrolik sıvılar ve buhar fazı inhibitörlerinde kullanılır.
  • Benzotriazol, istenmeyen yüzey reaksiyonlarını önleyerek bakır ve alaşımları için etkili bir korozyon inhibitörüdür. Bakır, benzotriazol içeren bir çözeltiye daldırıldığında, bakır ve benzotriazol arasında bir kompleksten oluşan pasif bir tabakanın oluştuğu bilinmektedir. Pasif katman, sulu ve birçok organik çözeltide çözünmez. Pasif tabakanın kalınlığı ile korozyonu önleme etkinliği arasında pozitif bir ilişki vardır. BTA, özellikle bronz hastalığının tedavisinde, korumada kullanılır. Bakır-BTA kompleksinin kesin yapısı tartışmalıdır ve birçok öneri öne sürülmüştür.
  • Benzotriazol türevleri, ilaç endüstrisinde çok yönlü olan kimyasal ve biyolojik özelliklere sahiptir. Benzotriazol türevleri, birçok protein için agonist görevi görür. Örneğin vorozol ve alizaprid, farklı proteinlere karşı yararlı inhibe edici özelliklere sahiptir ve benzotriazol esterlerin, şiddetli akut solunum sendromu (SARS)3CL proteaz için mekanizmaya dayalı inaktivatörler olarak çalıştığı bildirilmiştir. Metodoloji sadece heterosiklizasyonla sınırlı değildir, aynı zamanda küçük karbosiklik sistemlerin polinükleer hidrokarbonları için de başarılı olmuştur.

Benzotriazol Satış Fiyatı nedir?

Güncel benzotriazol satış fiyatlarını öğrenmek için bizi arayabilir, en uygun fiyatlardan yararlanabilirsiniz.

Amonyak Likit Nerelerden Alınabilir?

SoleChem Kimya olarak benzotriazol satışı ve tedariki yapmaktayız.