İçeriğe atla Ana navigasyona atla Altbilgiye atla

Baryum Klorür

Baryum Klorür Satış ve Tedariki

Baryum Klorür satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

Konu Başlıkları

Baryum Klorür nedir?

Baryum klorür, BaCl2 formülüne sahip inorganik bir bileşiktir. Baryumun en yaygın suda çözünür tuzlarından biridir. Diğer çoğu baryum tuzu gibi, beyazdır, zehirlidir ve aleve sarı-yeşil bir renk verir. Aynı zamanda higroskopiktir, ilk önce dihidrat BaCl2(H2O)2’ye dönüşür. Üretimi ucuz olmasına rağmen, baryum klorür laboratuvarda ve endüstride sınırlı uygulama alanı bulur. Özellikle toksiditesi kullanım alanını sınırlar.

BaCl2 iki şekilde kristalleşir. Bir form kübik florit (CaF2) yapısına ve diğeri ortorombik kotunit (PbCl2) yapısına sahiptir. Her iki polimorf da, altıdan büyük koordinasyon sayıları için büyük Ba2 + iyonunun tercihini barındırır. Ba2 + koordinasyonu florit yapıda 8 ve kotunit yapıda 9’dur. Kotunit yapılı BaCl2, 7-10 GPa’lık basınçlara maruz kaldığında, üçüncü bir yapıya, monoklinik bir kotunit sonrası faza dönüşür. Ba2 + koordinasyon sayısı 9’dan 10’a çıkar.

Sulu çözelti içinde BaCl2 basit bir tuz gibi davranır; suda 1: 2 elektrolittir ve çözelti nötr bir pH sergiler. Solüsyonları sülfat iyonu ile reaksiyona girerek kalın beyaz bir baryum sülfat çökeltisi oluşturur.

Ba2 + + SO42− → BaSO4

Oksalat benzer bir reaksiyonu etkiler:

Ba2 + + C2O42− → BaC2O4

Sodyum hidroksit ile karıştırıldığında, suda orta derecede çözünür olan dihidroksiti verir.

Baryum Klorür nasıl üretilir?

Endüstriyel ölçekte baryum klorür, baritten iki aşamalı bir işlemle hazırlanır:

BaSO4 + 4 C → BaS + 4 CO

Bu ilk adım, yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyar.

BaS + 2 HCl → BaCl2 + H2S

HCl yerine klor kullanılabilir.

Baryum klorür, prensip olarak baryum hidroksit veya baryum karbonattan hazırlanabilir. Bu bazik tuzlar hidroklorik asit ile reaksiyona girerek hidratlanmış baryum klorür verir.

Baryum Klorür görünümü nasıldır?

Higroskopik, toz halinde bulunur.

Baryum Klorür moleküler formülü nedir?

Moleküler Formül: BaCl2

Baryum Klorür hangi sektörlerde kullanılır?

  • Laboratuvar kullanımları
  • Baryum tuzları
  • Boya sektörü
  • Çelik üretimi

Baryum Klorür kullanım alanları (prosesleri) nelerdir?

  • Baryum klorür esas olarak kostik klor tesislerinde tuzlu su çözeltisinin saflaştırılmasında ve ayrıca ısıl işlem tuzlarının üretiminde, çeliğin yüzey sertleştirilmesinde kullanılır.
  • Boya pigmenti üretiminde baryum klorürden faydalanılır.
  • Baryum tuzlarının üretim aşamasında kullanılır.

Baryum Klorür Satış Fiyatı nedir?

Güncel baryum klorür satış fiyatlarını öğrenmek için bizi arayabilir, en uygun fiyatlardan yararlanabilirsiniz.

Baryum Klorür Nerelerden Alınabilir?

SoleChem Kimya olarak baryum klorür satışı ve tedariki yapmaktayız.