Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Antiskalant

Antiskalant Satış ve Danışmanlığı

Sistemlerinizde yaşadığınız her çeşit birikinti sorunlarına karşı antiskalant dizaynı ve uygulama desteği. Uzman mühendislerimizle görüşmek için hemen arayın.

0 (216) 510 56 16

Antiskalant:

Antiskalant dozajı, ters osmoz membranlarının korunması amacıyla yaygın olarak kullanılan ön arıtma proseslerinden birisidir.

Antiskalant, ham su yapısında bulunan ve membranlar üzerinde birikim yapabilen sertlik, silika, mangan, alüminyum, bakır, kobalt,demir, organik madde, baryum, stronsiyum, kalsiyum florür, kalsiyum fosfat vb. parametrelerin membranlara yapışmasını önlemek amacıyla ters osmoz sistem öncesinde dozlanmalıdır. Antiskalantın tipi, ham su yapısı ve ters osmoz sistem çalışma koşullarına bağlı olarak SoleChem yetkilileri tarafından seçilir. Seçilen kimyasalın dozlama miktarı ve konsantrasyonu, ters osmoz sistem tasarımı ve çalışma koşullarına göre hesaplanır.  Membran sisteminin en verimli şekilde çalışması için gerekli tüm ayarlamalar, SoleChem yetkilileri tarafından yapılır.

Maden kimyasalı olarak antiskalant: Suyun yoğun olarak kullanıldığı madenlerde boru hatlarının ve eşanjörlerin tıkanmaması hayati derecede önemlidir. Prosesinizi direk olarak etkileyen her çeşit depozit oluşumuna karşı; SoleChem Kimya su karakterinize özel formüle ettiği ürünlerle yüksek koruma sağlar.

Endüstriyel su şartlandırma süreçlerinde antiskalant: Soğutma suyunun geçtiği boru hatlarını ve eşanjör yüzeylerini birikinti oluşumuna karşı korumak için doğru antiskalant seçimi hayati öneme sahiptir. SoleChem Kimya gelişmiş laboratuvarları ve uzman mühendisleriyle su karakterine özel antiskalant dizaynı yapabilmektedir.

Antiskalant Özellikleri ve Faydaları

  1. Sülfürik asit ve hidroklorik asit kullanımı azalır ve bu kimyasalların kullanımı ile oluşabilecek riskler azalmış olur.
  2. Kimyasal temizleme süresi artacağından, daha düşük işletme maliyeti olur.
  3. Daha yüksek oran da geri kazanım sağlanır.
  4. Konsantrasyon debisinde azalma olur.
  5. Membran ömründe artış sağlanır bu sayede sistem daha uzun süreli çalışır.