İçeriğe atla Ana navigasyona atla Altbilgiye atla

Amonyak Likit

Amonyak Likit Satış ve Tedariki

Amonyak Likit satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

7664-41-7

Konu Başlıkları

Amonyak Likit nedir?

Amonyak, NH3 formülüne sahip bir nitrojen ve hidrojen bileşiğidir. Kararlı bir ikili hidrit ve en basit pnictogen hidrit olan amonyak, keskin bir kokuya sahip farklı bir özelliğe sahip renksiz bir gazdır. Özellikle suda yaşayan organizmalar arasında yaygın bir azotlu atıktır ve gıda ve gübrelerin öncüsü olarak hizmet ederek karasal organizmaların beslenme ihtiyaçlarına önemli ölçüde katkıda bulunur. Doğrudan veya dolaylı olarak amonyak, birçok farmasötik ürünün sentezi için bir yapı taşıdır ve birçok ticari temizlik ürününde kullanılır. Esas olarak hem havanın hem de suyun aşağı doğru yer değiştirmesiyle toplanır.

Doğada – hem karasal hem de Güneş Sisteminin dış gezegenlerinde; Mars Jüpiter, Uranüs, Satürn gibi- yaygın olmasına rağmen, amonyak konsantre formunda hem yakıcı hem de tehlikelidir. Amonyak, azotlu hayvansal ve bitkisel maddelerden üretilen, doğada eser miktarlarda bulunan bir kimyasaldır. Amonyak ve amonyum tuzları da yağmur suyunda küçük miktarlarda bulunurken, volkanik bölgelerde amonyum klorür ve amonyum sülfat bulunur; Patagonia guano’da amonyum bikarbonat kristalleri bulunmuştur. Böbrekler fazla asidi nötralize etmek için amonyak salgılar. Amonyum tuzları, verimli topraklarda ve deniz suyunda dağılmış halde bulunur.

Amonyak, keskin bir kokuya sahip renksiz bir gazdır. Havadan daha hafiftir, yoğunluğu havadan 0,589 kat daha fazladır. Moleküller arasındaki güçlü hidrojen bağı nedeniyle kolayca sıvılaştırılır; sıvı -33,3 ° C’de kaynar ve -77,7 ° C’de beyaz kristaller halinde donar.

Likit amonyak, güçlü iyonlaştırıcı güçlere sahiptir ve yalıtılmış kaplarda laboratuvarlarda ek soğutma olmadan kullanılabilir. Likit amonyak güçlü bir çözücüdür.

Amonyak Likit nasıl üretilir?

Amonyak, 2018’de 175 milyon ton olarak bildirilen küresel üretimle en çok üretilen inorganik kimyasallardan biridir.

Kitlesel amonyak üretimi çoğunlukla Haber – Bosch sürecini kullanır, hidrojen (H2) ve nitrojen (N2) arasında orta derecede yüksek sıcaklıkta (450 ° C) ve yüksek basınçta (100 standart atmosferde (10 MPa)) bir gaz fazı reaksiyonu kullanılır.

Amonyak Likit görünümü nasıldır?

Sıvı, renksiz, keskin kokuludur.

Amonyak Likit moleküler formülü nedir?

Moleküler Formül: NH3

Amonyak Likit hangi sektörlerde kullanılır?

 • Tarımda gübre olarak
 • Nitrojen sentezlerinde
 • Temizlik malzemelerinde
 • Endüstriyel soğutucularda
 • Jeotermal santrallerinde
 • Ahşap sektörü
 • Tekstil sektörü
 • Petrol sanayii

Amonyak Likit kullanım alanları (prosesleri) nelerdir?

 • ABD’de 2019 itibariyle amonyağın yaklaşık % 88’i gübre olarak tuzları, solüsyonları veya susuz olarak kullanılmıştır. Toprağa uygulandığında mısır ve buğday gibi mahsullerin veriminin artmasına yardımcı olur.
 • Amonyak, nitrojen içeren çoğu bileşiğin doğrudan veya dolaylı olarak öncüsüdür. Hemen hemen tüm sentetik nitrojen bileşikleri amonyaktan elde edilir. Burada önemli bir türev olan nitrik asit ortaya çıkar. Nitrik asit gübre, patlayıcı ve birçok organonitrojen bileşiğinin üretiminde kullanılır.
 • Ev tipi amonyak, sudaki bir NH3 çözeltisidir ve birçok yüzey için genel amaçlı bir temizleyici olarak kullanılır. Amonyak nispeten iz bırakmayan bir parlaklık sağladığından, en yaygın kullanımlarından biri cam, porselen ve paslanmaz çeliği temizlemektir. Ayrıca fırınları temizlemek ve yanıkları çözmek için de sıklıkla kullanılır. Ev tipi amonyak, ağırlıkça% 5 ila% 10 amonyak arasında değişir.
 • Amonyak çözeltileri (ağırlıkça% 5-10), özellikle cam için ev temizleyicileri olarak kullanılır. Bu solüsyonlar, gözleri ve mukoza zarlarını (solunum ve sindirim yolları) ve daha az ölçüde cildi tahriş edicidir. Toksik bir gaz ortaya çıkabileceğinden, kimyasalın ağartıcı içeren herhangi bir sıvıya asla karıştırılmamasına dikkat edilmelidir. Klor içeren ürünlerle veya ev tipi çamaşır suyu gibi güçlü oksitleyicilerle karıştırmak kloramin oluşturabilir.
 • % 16 ile% 25 arasında değişen amonyak çözeltileri, fermantasyon endüstrisinde mikroorganizmalar için bir nitrojen kaynağı olarak ve fermantasyon sırasında pH’ı ayarlamak için kullanılır.
 • Amonyak buharlaşma özelliğinden dolayı yararlı bir soğutucudur. Kloroflorokarbonlar yaygınlaşmadan önce çok fazla kullanılmıştır.
 • Susuz amonyak, yüksek enerji verimliliği ve düşük maliyeti nedeniyle endüstriyel soğutma uygulamalarında ve hokey pistlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
 • Modern buhar sıkıştırmalı soğutmada kullanımının yanı sıra absorpsiyonlu buzdolaplarında hidrojen ve su ile karışım halinde kullanılır.
 • Jeotermal enerji santralleri için önemi giderek artan Kalina çevrimi, amonyak-su karışımının geniş kaynama aralığına bağlıdır. Amonyak soğutucu ayrıca, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki S1 radyatöründe, iç sıcaklığı düzenlemek ve sıcaklığa bağlı deneyleri mümkün kılmak için kullanılır.
 • Amonyak, fosil yakıtların yanmasından SO2’yi temizlemek için kullanılır ve elde edilen ürün gübre olarak kullanılmak üzere amonyum sülfata dönüştürülür.
 • Sıvı amonyak, alkaliler kullanılarak merserizasyon gibi özellikler veren pamuklu malzemelerin işlenmesinde kullanılır. Özellikle yünün ön yıkamasında kullanılır.
 • Standart sıcaklık ve basınçta, amonyak atmosferden daha az yoğundur ve hidrojen veya helyumun kaldırma gücünün yaklaşık% 45-48’ine sahiptir. Amonyak bazen hava balonlarını bir kaldırma gazı olarak doldurmak için kullanılmıştır. Nispeten yüksek kaynama noktası nedeniyle (helyum ve hidrojene kıyasla), amonyak, kaldırma kuvvetini azaltmak ve balast eklemek (ve kaldırma eklemek ve balastı azaltmak için gaza geri döndürmek) için bir hava gemisinde potansiyel olarak soğutulabilir ve sıvılaştırılabilir.
 • Amonyak ahşap mobilyada ağacın rengini koyulaştırmak için kullanılır.
 • Amonyak hidrojen yakıt hücrelerine güç kaynakları sağlamak için kullanılabilir.
 • Rafine petrolün yan ürünlerinin asiditesinin nötrleştirilmesinde amonyaktan faydalanılır.

Amonyak Likit Satış Fiyatı nedir?

Güncel amonyak likit satış fiyatlarını öğrenmek için bizi arayabilir, en uygun fiyatlardan yararlanabilirsiniz.

Amonyak Likit Nerelerden Alınabilir?

SoleChem Kimya olarak amonyak likit satışı ve tedariki yapmaktayız.