Doorgaan naar artikel Ga naar hoofdnavigatie Ga naar voettekst

Magnesium chloride

Verkoop en levering van magnesiumchloride

Bel ons voor magnesiumchloride verkoop en procesadvisering.

0 (216) 510 56 16

Onderwerpkoppen

Wat is magnesiumchloride?

Magnezyum klorür, MgCl2 formülüne ve onun çeşitli hidratlarına MgCl2(H2O)x sahip kimyasal bileşiğin adıdır. Susuz MgCl2 kütlece %25,5 elemental magnezyum içerir. Bu tuzlar, suda oldukça çözünür olan tipik iyonik halojenürlerdir. Hidratlı magnezyum klorür tuzlu su veya deniz suyundan ekstrakte edilebilir. Kuzey Amerika’da magnezyum klorür esas olarak Büyük Tuz Gölü tuzlu suyundan üretilir. Ürdün Vadisi’ndeki Ölü Deniz’den benzer bir işlemle çıkarılır. Doğal mineral bischofit olarak magnezyum klorür de (çözelti madenciliği ile) eski deniz yataklarından, örneğin kuzeybatı Avrupa’daki Zechstein deniz yatağından çıkarılır. Bazı magnezyum klorür maddesi, deniz suyunun güneş buharlaşmasından yapılır. Susuz magnezyum klorür, büyük ölçekte üretilen magnezyum metalinin başlıca öncüsüdür. Hidratlı magnezyum klorür en kolay bulunabilen formdur.

Hoe wordt magnesiumchloride geproduceerd?

Magnesiumchloride kristalliseert in het cadmiumchloride-motief met octaëdrische Mg-centra. Er zijn verschillende hydraten met de formule MgCl2(H2O)x bekend, die elk water verliezen bij hogere temperaturen: x = 12 (-16,4 °C), 8 (-3,4 °C), 6 (116,7 °C), 4 (181 ° C) , 2 (ca. 300 °C). In het hexahydraat is Mg2+ ook octaëdrisch, maar gecoördineerd met zes waterliganden. Thermische dehydratatie van hydraten tot MgCl2(H2O)x (x = 6, 12) vindt niet direct plaats. Watervrij MgCl2 wordt industrieel geproduceerd door het [Mg(NH3)6]2+ chloridezout van het hexaminecomplex te verhitten.

Watervrij MgCl2 is een Lewis-zuur, hoewel zwak, zoals blijkt uit de aanwezigheid van sommige hydraten.

In het Dow-proces wordt magnesiumchloride geregenereerd uit magnesiumhydroxide met behulp van zoutzuur:

Mg(OH)2(s) + 2 HCl(aq) → MgCl2(aq) + 2 H2O(l)

Het kan ook worden bereid uit magnesiumcarbonaat door een soortgelijke reactie.

Derivaten die tetraëdrisch Mg2+ bevatten, komen minder vaak voor. Voorbeelden zijn zouten van (N(C2H5)4)2MgCl4 en adducten zoals MgCl2(TMEDA).

Hoe ziet magnesiumchloride eruit?

Het bestaat als een witte of kleurloze kristallijne vaste stof.

Wat is de molecuulformule van magnesiumchloride?

Molecuulformule: MgCl2

In welke industrieën wordt magnesiumchloride gebruikt?

 •  Chemische behandelingen
 • Stof- en erosiebestrijding
 • Katalysator ondersteuning
 • IJs controle
 • Farmaceutische industrie
 • voedselindustrie
 • Landbouw en tuinieren

Wat zijn de toepassingen (processen) van magnesiumchloride?

 • Watervrij MgCl2 is de belangrijkste voorloper van metallisch magnesium. De reductie van Mg2+ tot metallisch Mg0 wordt bereikt door elektrolyse in gesmolten zout. Zoals het geval is met aluminium is een elektrolyse in waterige oplossing niet mogelijk omdat het geproduceerde metallische magnesium onmiddellijk met water zal reageren, of met andere woorden het water zal worden gereduceerd tot gasvormig H2 voordat de Mg-reductie van H+ plaatsvindt. Daarom is directe elektrolyse van gesmolten MgCl in afwezigheid van water noodzakelijk omdat het reductiepotentieel om Mg te verkrijgen in een Eh-pH-diagram (Pourbaix-diagram) lager is dan het stabiliteitsveld van water.

MgCl2 → Mg + Cl2

De productie van metallisch magnesium (reductiereactie) aan de kathode gaat gepaard met het vrijkomen van gasvormig chloor door oxidatie van chloride-anionen aan de anode. Dit proces is op grote industriële schaal ontwikkeld.

 • Magnesiumchloride is een van de vele stoffen die worden gebruikt voor stofbeheersing, bodemstabilisatie en vermindering van winderosie.
 • Ziegler-Natta-katalysatoren die commercieel worden gebruikt om polyolefinen te produceren, bevatten magnesiumchloride als katalysatordrager. De introductie van MgCl2-dragers verhoogt de activiteit van conventionele katalysatoren en maakt de ontwikkeling mogelijk van zeer stereospecifieke katalysatoren voor de productie van polypropyleen.
 • Magnesiumchloride wordt gebruikt in nutraceutische en farmaceutische studies.
 • Magnesiumchloride wordt gebruikt voor het ontdooien bij lage temperatuur van snelwegen, trottoirs en parkeerplaatsen. Wanneer snelwegen gevaarlijk zijn vanwege ijzige omstandigheden, helpt magnesiumchloride te voorkomen dat ijs aan de stoep blijft kleven, waardoor sneeuwploegen de wegen efficiënter kunnen vrijmaken.
 • Magnesiumchloride (E511) is een belangrijk stollingsmiddel dat wordt gebruikt bij de bereiding van tofu uit sojamelk.
 • Het is een bestanddeel van zuigelingenvoeding.
 • Aangezien magnesium een mobiele voedingsstof is, kan magnesiumchloride effectief worden gebruikt in plaats van magnesiumsulfaat (Epsom-zout) om magnesiumtekort bij planten te helpen corrigeren door middel van bladvoeding.

Wat is de verkoopprijs van magnesiumchloride?

U kunt ons bellen voor de actuele verkoopprijzen van magnesiumchloride en profiteren van de scherpste prijzen.

Waar kan ik magnesiumchloride kopen?

Als SoleChem Kimya verkopen en leveren wij magnesiumchloride.