Doorgaan naar artikel Ga naar hoofdnavigatie Spring naar voettekst

antiscalant

Antiskalant Verkoop en Advies

Antiscalant ontwerp en applicatieondersteuning tegen allerlei depotproblemen in uw systemen. Bel nu voor een ontmoeting met onze deskundige ingenieurs.

0 (216) 510 56 16

Onderwerpkoppen

Wat is antiscalant (Antiscalant)?

Wat zijn omgekeerde osmosesystemen?

Osmose is de passage van water van een minder dicht medium naar een dichter medium over een semi-permeabel membraan. Omgekeerde osmose daarentegen is het proces waarbij water wordt verkregen dat dicht bij zuiver water ligt door de ionen, microdeeltjes en zware metalen in het water te scheiden met de druk die op het water wordt uitgeoefend.

Als het gaat om waterbehandelingssystemen, worden omgekeerde osmose-systemen, die zeker zullen voorkomen, gebruikt bij de behandeling van verontreinigd water uit verschillende bronnen zoals zee, netwerk, meer, regenwater, medisch, dialyse, textiel, voedsel en drank, sieraden, cosmetica, toerisme, kunststofindustrie, glas, Het wordt gebruikt als een superieure waterbehandelingstechnologie in vele sectoren, zoals coatings, stoomketels.

Aangezien de huidige watervoorraden beperkt zijn, is het erg belangrijk om water te recyclen en te reinigen met omgekeerde osmose-systemen om de beperkte oppervlakte- en ondergrondse watervoorraden op aarde op de meest efficiënte manier te gebruiken.

Wat zijn membraanoppervlakken?

Het isolatiemateriaal dat de doorgang van water naar verschillende delen van de oppervlakken die altijd in contact staan met water verhindert, wordt een membraan genoemd. Membraanoppervlakken worden ook gebruikt in omgekeerde osmose-systemen, een waterzuiveringstechnologie.

Gezien grote fabrieken en faciliteiten is het belangrijk dat membraanmaterialen zeer duurzaam en duurzaam zijn. Om een langdurig en efficiënt gebruik van membraanoppervlakken te garanderen en eventuele storingen te voorkomen, moeten situaties zoals vervuiling, ophoping en verkalking die op deze oppervlakken kunnen optreden, worden voorkomen. Dit is waar antiscalanten in het spel komen.

Wat is antiscalant?

antiscalantOmgekeerde osmosesystemen zijn chemicaliën die aan water worden gegeven zodat componenten zoals magnesium, calcium, bicarbonaat, die verstoppingen in de membranen kunnen veroorzaken, zich niet ophopen op deze oppervlakken.

Als we kijken naar de woordbetekenis van antiscaling, dan wordt het gevormd door de combinatie van de woorden 'anti' en 'scale' in het Engels en heeft het een betekenis die dicht aanleunt bij het concept 'tartar / stone preventer'.

Waarom wordt antiscalant gebruikt in systemen voor omgekeerde osmose?

Zoals we in de inleiding al zeiden, zijn omgekeerde osmose systemen systemen voor de zuivering van water. Bij de werking van systemen voor omgekeerde osmose, terwijl de ionen (mineralen) in het water in het water dat door het apparaat voor omgekeerde osmose wordt geproduceerd sterk worden verminderd, nemen de ionen in het water die door het apparaat worden achtergelaten als afval toe met bijna vier keer de oorspronkelijke hoeveelheid water . Omdat de hoeveelheid mineralen die het water als ionen kan bevatten echter beperkt is, kristalliseren de overtollige mineralen hier uit op de omgekeerde osmose-membranen en verminderen de doorlaatbaarheid en werking van de membranen. Om deze reden moet deze verstopping en storing worden voorkomen door middel van antiscalante chemicaliën.

Antiscalants zorgen voor een optimaal gebruik van omgekeerde osmose membranen.

Wat doet antiscalant?

Het is een remmer van kristallijne zouten (zoals CaCO3, SrSO4, CaSO4, BrSO4) dankzij zijn antiscalants, kalk en het oplossend vermogen van vervuiling. Op deze manier zorgt het ervoor dat de membranen in omgekeerde osmose-installaties schoon blijven en lang worden gebruikt. Er worden verschillende antiscalantformules gebruikt voor verschillende membraanoppervlakken, afhankelijk van de variabelen van het water- en omgekeerde osmosesysteem. Om deze reden is het juiste en professionele gebruik van de antiscalant chemische formule erg belangrijk voor het langdurig gebruik en verstopping van de membraanoppervlakken.

Wat is de chemische formule en het gehalte van antiscalant?

Membraanoppervlakken zijn verontreinigd door de precipitatie van kristallen zoals silica, magnesium, calciumsulfaat, bariumsulfaat en calciumcarbonaat. Het type en de hoeveelheid antiscalant die moet worden gebruikt bij het reinigen van deze membraanoppervlakken; Het wordt bepaald door rekening te houden met variabelen zoals de temperatuur van het ruwe water, de chemische analyse ervan, de pH-waarde, of het vooraf is onthard, de afvalsnelheid van het omgekeerde osmose-apparaat of de hoeveelheid voedingswater van het apparaat.

antiscalant dosering, omgekeerde osmose membranen Het is een van de meest gebruikte voorbehandelingsprocessen ter bescherming.

Het type antikalk wordt door SoleChem-functionarissen gekozen, afhankelijk van de ruwwaterstructuur en de bedrijfsomstandigheden van het omgekeerde osmosesysteem. Doseringshoeveelheid en concentratie van de geselecteerde chemische stof worden berekend op basis van het ontwerp en de bedrijfsomstandigheden van het omgekeerde osmosesysteem. Alle noodzakelijke aanpassingen voor de meest efficiënte werking van het membraansysteem worden gedaan door SoleChem-functionarissen.

Antiscalant als mijnchemicaliën: het is van vitaal belang dat pijpleidingen en warmtewisselaars niet worden geblokkeerd in mijnen waar veel water wordt gebruikt. Tegen allerlei statiegeldvormingen die direct van invloed zijn op uw proces; SoleChem Chemistry biedt een hoge bescherming met producten die speciaal zijn samengesteld voor uw waterkarakter.

Antiscalant in industriële waterbehandelingsprocessen: Het kiezen van de juiste antiscalant is essentieel om de pijpleidingen waar het koelwater doorheen gaat en de warmtewisselaaroppervlakken te beschermen tegen afzettingsvorming. Met zijn geavanceerde laboratoria en deskundige ingenieurs kan SoleChem Chemistry speciale antiscalants voor watereigenschappen ontwerpen.

Antiscalant eigenschappen en voordelen

  1. Het gebruik van zwavelzuur en zoutzuur neemt af en de risico's die kunnen optreden bij het gebruik van deze chemicaliën worden verminderd.
  2. Naarmate de chemische reinigingstijd toeneemt, zullen de bedrijfskosten lager zijn.
  3. Er wordt ook een hoger herstelpercentage bereikt.
  4. Er is een afname van de concentratiestroom.
  5. De levensduur van het membraan wordt verlengd, waardoor het systeem langer werkt.

Wat is de verkoopprijs van antiscalant?

U kunt ons bellen voor de actuele antiscalant verkoopprijzen en profiteren van de scherpste prijzen.

Waar kan antiscalant worden gekocht?

Als SoleChem Kimya verkopen en leveren wij antiscalants.