پرش به محتوا پرش به پیمایش اصلی پرش به پاورقی

فیلترهای کارتریج

فیلترهای کارتریج; دارای ساختار منفذی با دقت 200 میکرون و 0.1 میکرون است. فیلترهای کارتریج آنها در ظروف مخصوص استفاده می شوند.  فیلتر کارتریج آنها دارای مخازن ساخته شده از فولاد ضد زنگ یا مواد مصنوعی برای فرآیندهای شیمیایی و کاربردهای آب دریا هستند.