پرش به محتوا پرش به پیمایش اصلی پرش به پاورقی

فیلترهای تله منگنز آهن

آهن و منگنز در فیلترهای شنی معدنی کاتالیزوری نگهداری می شوند. در حالی که آب چاه در مخزن تخلیه می شود، کلر یا سایر مواد شیمیایی اکسید کننده به آب داده می شود تا آب موجود در مخزن اکسید و ضد عفونی شود. آب ذخیره شده فیلتر منگنز آهن با عبور از مخزن آب موجود پر می شود مواد معدنی با ظرفیت نگهداری آهن و منگنز بالا به ویژه توسط SoleChem® در فیلترها طراحی شده است.

SoleChem® توسط مهندسان شیمی طراحی شده است فیلترهای تله منگنز آهن آهن و منگنز را با سرعت بالایی حذف می کند، حذف آهن بالای و در حذف منگنز به دست می آید. با توجه به محتوای شیمیایی آب شما، مناسب ترین طرح فیلتراسیون توسط مهندسان ما ساخته شده است.