پرش به محتوا پرش به پیمایش اصلی پرش به پاورقی

آنتراسیت

آنتراسیت ساختاری طبیعی، سخت و تمیز دارد. به طور کلی در تصفیه آب آشامیدنی، آب فرآیند، فاضلاب و تصفیه آب استخر با استفاده از فیلترهای تحت فشار یا بدون فشار استفاده می شود. آنتراسیتمی توان از آن به تنهایی و همچنین با ماسه کوارتز استفاده کرد.

بزرگترین مزیت آنتراسیت این است که تخلخل طبیعی آن بیشتر از است. در سایر محصولات استاندارد آنتراسیت، این مقدار تقریباً -15 است. بنابراین، به دلیل خواص هیدرودینامیکی بالا و بهبود یافته، 1.5 تا 2 برابر بیشتر از سایر محصولات معمولی کارآمد است.

ظرفیت نگهداری آلاینده آنتراسیت 4.47 برابر بیشتر از فیلترهای شنی استاندارد است.

بنابراین با افزایش زمان سرویس فیلتر، میزان آب مصرفی در شستشوی معکوس 1.5 برابر کاهش می یابد.