پرش به محتوا به پیمایش اصلی بروید پرش به پاورقی

فیلترهای تله منگنز آهن

آهن و منگنز در فیلترهای شنی معدنی کاتالیزوری نگهداری می شوند. در حالی که آب چاه در مخزن تخلیه می شود، کلر یا سایر مواد شیمیایی اکسید کننده به آب داده می شود تا آب موجود در مخزن اکسید و ضد عفونی شود. آب ذخیره شده فیلتر منگنز آهن با عبور از مخزن آب موجود پر می شود مواد معدنی با ظرفیت نگهداری آهن و منگنز بالا به ویژه توسط SoleChem® در فیلترها طراحی شده است.

SoleChem® توسط مهندسان شیمی طراحی شده است فیلترهای تله منگنز آهن yüksek oranda demir ve mangan giderimi yapar, demir giderimi %99 üzerinde, mangan gideriminde ise %95 lere ulaşılmaktadır.  Suyunuzun kimyasal içeriğine göre en uygun filtrasyon tasarımı mühendislerimiz tarafından yapılır.