Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

UltraFiltration UF

UltrafiltrationIt is a pressure-effect membrane separation technique used to separate colloidal silica and high molecular weight soluble substances from solutions.

Ultrafiltration It works on the principle of separation by size, substances larger than the pore size corresponding to the molecular weight cut off (MWCO) of the membrane remain in the membrane, while small particles can pass through. MWCO membranın gözenek boyutu ölçüsüdür. UF moleküler ağırlık alt kesimi 0,1 ile 0,0001 µm arasındadır ve UF membranının makro çözünenlerin (polietilen glikol, dekstran veya protein) %90’nını alıkoyma gibi zor bir işi yapabilme yetisinin açıklaması bu değerlere dayanır. Ancak MWCO için uluslararası bir standartın olmadığına dikkat edilmeli ve farklı üreticilerin MWCO sıralamaları birbirleri ile doğrudan karşılaştırılmamalıdır. Maddelerin şekli (küresel, lineer vb.) ve işletim koşulları gibi etmenler membranların bazı özel maddelerin uzaklaştırmasındaki etkinliğini değiştireceği için MWCO %100 uzaklaştırmayı göstermez.

UltrafiltrationIt can be used in a wide and diverse range of applications, such as concentration of proteins, recovery of electroplating paints, purification of bottled water, purification of oily waters, purification of blood and RO pre-treatment.

SoleChem Chemistry aspect, UF performance enhancing coagulants we supply. Thanks to the coagulants we have determined for the UF system;

  • The efficiency of the system is increased
  • Prolongs the life of the membranes.
  • The operating time of the system is increased.