Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Phosphoric acid

Phosphoric Acid Sales and Supply

Call us for Phosphoric Acid sales and process consultancy.

0 (216) 510 56 16

Subject Headings

What is Phosphoric Acid?

Phosphoric acid is an odorless and colorless inorganic acid containing phosphorus. Phosphoric acid is a sequestering agent that binds many divalent cations such as Cu (Copper), Ca (Calcium), Mg (Magnesium) and Fe (Iron). It has a corrosive effect in contact with metals and tissues. Therefore, there may be harmful effects in contact with eyes and skin.

Phosphoric acid is a substance found in the structure of all nucleotides. They participate in the structure of DNA and RNA and are the inorganic phosphate group that gives nucleic acids their acidity.

How is phosphoric acid produced?

Fosforik asidin kullanım amacına göre değişiklik gösteren birkaç farklı üretim yöntemi vardır. Gübre olarak kullanılması amacıyla üretiliyorsa, sülfürik asit ile trikalsiyum fosfat kayanın reaksiyona sokulduğu ıslak bir metotla üretilmektedir. Bu şekilde üretilen fosforik asit çözeltisi konsantrasyonu %32-%46 civarındadır. Bu yöntem sonrası saflaştırılması amacıyla kristalleştirme, iyon değiştirme ya da çökeltme gibi yöntemler kullanılır.

Saf fosforik asit buhar ve hava karışımında fosfor yakılması sonucu elde edilir ve erime noktası 42 C’dir. Ayrıca beyaz kristal bir yapıdadır. Konsantrasyon oranı düştüğü zaman 1.885 g/mL yoğunluğunda renksiz, kokusuz ve yapışkan bir sıvı halindedir. Uçucu veya toksik değildir. Endüstriyel olarak en yaygın fosforik asit suda %75 ve %85 konsantrasyonudur.

In addition, phosphoric acid can be obtained by heating red or purple phosphorus with nitric acid.

What are phosphoric acid reactions?

Phosphoric acid contains three replaceable and acidic H atom components. Therefore, their reaction is distinguished from other mineral acids.

It can be miscible with water. It is a stable compound.

What does phosphoric acid look like?

The appearance of phosphoric acid is the appearance of a colorless liquid.

What is the molecular formula of phosphoric acid?

Molecular formula of phosphoric acid is H3PO4 'type.

In which sectors is phosphoric acid used?

 • Pharmaceutical Industry
 • Oil Industry
 • Fly and Insecticide Production
 • Food industry
 • Steel Industry
 • Leather Industry
 • Floristry Industry

What are the uses (processes) of phosphoric acid?

 • It is used for cleaning the tooth surface in the field of orthodontics and dentistry.
 • Phosphoric acid is used in the cleaning of catalysts in the oil industry.
 • It is used in the production of insecticides and insecticides.
 • It is used as a medium component when producing yeast.
 • Phosphoric acid is used in the acidification stage in the production of baking soda and cola in the food industry.
 • It is used to control bacterial growth in some processed foods.
 • It is used in the production of imitation jellies for pH control purposes.
 • It is used to prevent rusting of steel surfaces.
 • It is used to lower the pH of the solutions used in the floristry industry.
 • It is used as a precipitant in the clarification phase of sugar juices after calcination.
 • It is used in the production of phosphate salts.
 • It is used in the tanning and polishing stages of the leather industry.

What is the selling price of phosphoric acid?

You can call us to learn the current phosphoric acid sales prices and take advantage of the best prices.

Where can phosphoric acid be bought?

As SoleChem Kimya, we sell and supply phosphoric acid.