Image

Ham Su Şartlandırma

Sisteminize giriş yapacak olan suyun, ‘‘ön şartlandırma’’ ile fiziksel ve kimyasal olarak hazırlanması, tesisteki hassas bileşenlerin daha uzun ömürlü olmasını ve daha az bakım gerektirmesini sağlar.

SoleChem®, ham sudaki askıda katı maddelerin, mikrobiyolojik kirliliklerin ve çeşitli iyonların giderilerek maksimum korumanın sağlanması için en uygun kimyasalları müşterilerine sunar.
Ürünlerimiz

  • Demineralizasyon Reçineleri

  • Kum Filtre Performans Artırıcı Kimyasalları

  • Yumuşatma Reçineleri (Ca & Mg Giderimi)

  • Fe & Mn Tutucu Filtreler

  • Antrasit

  • Kartuş Filtreler