Image

Endüstriyel Atık Su Arıtma

SoleChem®, atık su karakterinize özel sunduğu en verimli koagülant & flokülant kombinasyonları ile atık suyunuzun deşarj parametrelerine uygun olarak arıtılmasına yardımcı olur. Çamur susuzlaştırma ünitelerine önerdiği kimyasallar ile, kekinizde en yüksek katı madde oranının elde edilmesine yardımcı olur.

Kimya bilgisi, ürün kalitesi ve deneyimli saha mühendisleri sayesinde arıtma tesisinizdeki maliyetlerinizi minimize eder, su & enerji tasarrufu sağlar, operatör ve ekipman verimliliğinizi optimize eder.Ürünlerimiz

  • Organik & İnorganik Koagülantlar

  • Anyonik, Katyonik & Noniyonik Flokülantlar

  • Renk Gidericiler

  • Koku Gidericiler

  • Köpük Kesiciler