Image

Biyogaz

Tüm endüstriyel biyogaz süreçleri, giren madde bileşimi, çürütme tekniği ve gaz bileşimi açısından birbirinden farklıdır. Biyogaz üretimi optimizasyonunun en önemli noktası, sürecin kalbi olan çürütücülerin performansıdır.

SoleChem®, geliştirdiği kimyasallar ile, biyogaz üretiminde metan gazı oluşturan bakterilerin üremesi için en uygun mikro besin ortamının oluşturulmasını, H2S miktarının azaltılmasını ve köpüklenmenin önlenmesini sağlar.
Ürünlerimiz

  • H2S Tutucu Kimyasallar

  • Metan Gazı Miktarı Artırıcı Kimyasallar

  • Sürece Özel Köpük Kesiciler